Batang Lalaki nagtatanim ng gulay para makapag-aral dahil mag-isa nalang sa buhay!

Batang Lalaki nagtatanim ng gulay para makapag-aral dahil mag-isa nalang sa buhay!

Sa panahon ngayon ay may mga bata na rin na sanay nang magbanat ng buto dahil sa pagkaulila o dahil sa hirap ng buhay, kaya naman kailangan nilang pasanin ang mga mabibigat na responsabilidad.

Ilan lang rin sa mga kabataan ang kinakaya ang ganitong systema ng pamumuhay, kagaya nalang sa batang ito na bumabangon mag-isa matapos mawala ang kanyang pamilya lalo na noong pumanaw ang kaniyang lola.

Ang batang ito ay si Dang Van Khuyen 10 taong gulang (10 years old) na nakatira sa bansang Vietnam.

Siya ay nagtatanim na lamang ng gulay para sa kanyang pangaraw-araw na pagkain, ngunit patuloy parin ang kanyang pag-aaral at patuloy na nabubuhay.

Maagang naulila si Dang sa kanyang ina at ang kanyang ama naman ay piniling mag trabaho sa malayo kaya naman si Dang nalang ang mag-isa sa buhay.

Minsan lang din magpadala ng pera ang kanyang ama bilang suporta sa kanya, kaya sanay si Dang sa payak at simpleng pamumuhay.

Sobrang nalungkot si Dang ng bawian ng buhay ang kanyang lola dahil ito na lamang ang nag-aalaga sa kanya, pumanaw ang kanyang lola sa katandaan at nabalitaan rin ni Dang na pumanaw na ang kanyang ama dahil sa aksidente.

Sa ngayon ay mag-isa nalang si Dang kung hindi ang kanyang sarili pero hindi ito naging hadlang upang sumuko.

Binuhay ng batang ito ang kanyang sarili at hindi nito pinababayaan ang kanyang pag-aaral, noong nalaman ng paaralan ni Dang ang naging sitwasyon nito gumawa sila ng donation drive upang makalikom ng pera upang matulungang makauwi ang bangkay ng kanyang ama para malibing malapit sa kanila.

Maraming netizens naman ang gusto na dalhin ang bata sa bahay ampunan ngunit marami ang sumang-ayon na wag nalang dahil mas magiging mabuti ang pamumuhay ni Dang kahit mag-isa ito.